Multilaterale overeenkomsten RID 3-2021 en ADR M336

Net zoals de andere EU-lidstaten kunnen ook Nederland en België aanvullend op de reeds geldende regelgeving onderling overeenkomen dat op hun grondgebied tijdelijke afwijkingen worden toegestaan op het gebied van ADR, ADN en RID. Dit gebeurd via een zogenaamde ‘multilaterale overeenkomst’. Na ondertekening door de betreffende lidstaten is de overeenkomst geldig binnen de grenzen van die lidstaten.

Alle ADR en ADN multi- en bilaterale overeenkomsten worden gepubliceerd op de website van de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). De RID overeenkomsten zijn terug te vinden op de website van de Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF). Als Nederland een multilaterale overeenkomst ondertekend wordt de Nederlandse vertaling hiervan tevens gepubliceerd in de Staatscourant.


Multilaterale overeenkomst RID 3/2021

Op 25 maart dit jaar is Multilaterale overeenkomst RID 3/2021 ondertekend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit op grond van sectie 1.5.1 van het RID, betreffende het periodiek onderzoeken en beproeven van drukhouders voor het vervoer van gassen van klasse 2.

In de overeenkomst staat dat hervulbare drukhouders met de volgende UN-nummers – waarvan de datum van periodiek onderzoek en beproeving verstreken is – toch gevuld en vervoerd mogen worden:

  • UN 1002 lucht, samengeperst (perslucht)
  • UN 1013 kooldioxide (koolstofdioxide) (koolzuur)
  • UN 1046 helium, samengeperst
  • UN 1070 distikstofoxide (lachgas)
  • UN 1072 zuurstof, samengeperst
  • UN 1660 stikstofmonoxide, samengeperst, (stikstofoxide, samengeperst)
  • UN 1956 samengeperst gas, n.e.g.
  • UN 3156 samengeperst gas, oxiderend, n.e.g.
  • UN 3157 vloeibaar gemaakt gas, oxiderend, n.e.g.

Dit is in afwijking van de voorschriften van artikel 4.1.6.10 en verpakkingsinstructie P200 (3) d) – in combinatie met tabellen 1 en 2 – en verpakkingsinstructie P200 (9) van artikel 4.1.4.1 van het RID. Alle andere voorschriften van verpakkingsinstructie P200 blijven wel van toepassing.

Een zelfde uitzondering geldt voor cryo-houders met UN-nummers 1073 (zuurstof, sterk gekoeld, vloeibaar), 1963 (helium, sterk gekoeld, vloeibaar) en 1977 (stikstof, sterk gekoeld, vloeibaar). Dit in afwijking van voorschriften 4.1.6.10 en verpakkingsinstructie P203 (8) van artikel 4.1.4.1 van het RID. Ook hier blijven de andere voorschriften van de verpakkingsinstructie, in dit geval P203, van toepassing.

Tot slot wordt in de overeenkomst aangegeven dat de afzender in het vervoersdocument dient te vermelden dat het vervoer toegestaan is onder de voorwaarden van sectie 1.5.1 van het RID (RID 3/2021).

De overeenkomst is geldig tot 1 juli 2021.

Het volledige artikel is te vinden op Chemische logistiek Magazine (editie 6). Neem een abonnement en kijk in het archief.

Ben je op zoek naar een RID veiligheidsadviseur? Neem contact op.

 

 

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather
Geplaatst in Veiligheidsadviseur en getagd met , , .