De taken van de Vervoerder en Belader in de RID

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor vraagt om goede kennis. Die kennis moet vooral ook gericht zijn op de verschillende taken die het vervoer over het spoor met zich mee brengt. In dit artikel kijken we specifiek naar de vervoerder en de belader. De vervoerder, die de gevaarlijke goederen op de plaats van […]