Gevaarlijke stoffen in goederentrein zorgen voor grote brand in Ohio

In de Amerikaanse staat Ohio zijn vijftig wagons van een goederentrein ontspoord. Door de ontsporing is een grote brand ontstaan met dikke rookwolken tot gevolg. Die zijn volgens meteorologen zo groot dat ze ook op de weerradar te zien zijn. Het gaat volgens spoorwegmaatschappij Norfolk Southern om een trein met meer dan honderd wagons welke […]

De taken van de Vervoerder en Belader in de RID

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor vraagt om goede kennis. Die kennis moet vooral ook gericht zijn op de verschillende taken die het vervoer over het spoor met zich mee brengt. In dit artikel kijken we specifiek naar de vervoerder en de belader. De vervoerder, die de gevaarlijke goederen op de plaats van […]

Uw RID Veiligheidsadviseur: Veilig spoorvervoer

Het spoorvervoer staat bekend als de veiligste landmodaliteit. Doden, gewonden en ladingverlies zijn inmiddels gelukkig hoge uitzondering. Hoe is het gelukt om een trein met 95 kilometer per uur en 3000 ton ethanol aan de haak door de dichte mist te laten rijden en toch netjes op tijd voor een rood sein te laten stoppen? […]

Multilaterale overeenkomsten RID 3-2021 en ADR M336

Net zoals de andere EU-lidstaten kunnen ook Nederland en België aanvullend op de reeds geldende regelgeving onderling overeenkomen dat op hun grondgebied tijdelijke afwijkingen worden toegestaan op het gebied van ADR, ADN en RID. Dit gebeurd via een zogenaamde ‘multilaterale overeenkomst’. Na ondertekening door de betreffende lidstaten is de overeenkomst geldig binnen de grenzen van […]

RID veiligheidsadviseur | Safetynet Nederland

Aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid spoor vervoer deels opgevolgd

Het in veilige banen leiden van overwegpassages door bijzondere voertuigen en het geven van instructies bij de oversteek van overwegen in uitzonderlijke situaties door ProRail moeten beter. Dat vindt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Beide zijn aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van een ernstig ongeval in Dalfsen in 2016. De aanrijding […]